Amaçlar

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ülkemizde ve dünyada üçüncü en sık ölüm nedenidir. 40 yaş üstü nüfusta KOAH %10-15 sıklığında görülmektedir. Bu çok önemli halk sağlığı konusunda toplumlarda bilgi düzeyi çok yetersizdir. KOAH sinsi gelişen bir hastalık olduğu için hastaların en az üçte ikisi hasta olduklarını bilmezler ve hasta olanların da en az üçte ikisi doğru tedavi almazlar. En önemli nedeni sigara bağımlılığı olan bu hastalığın erken tanısı çok önemlidir. Risk grubuna giren kişilerin erken tanı için yılda bir kez soluk testi (spirometri) yaptırmaları gerekir. Erken tanı ve risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ile KOAH gelişimi önlenebilir. 23 Ocak 2015 tarihinde kurulan ve genel merkezi Ankara’da bulunan derneğimizin temel amaçları; üyeler arasında dayanışmayı sağlamak, KOAH tedavisi alan hastalar arasında yardımlaşma ve iletişim ortamını hazırlamak, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve akciğer sağlığına yönelik eğitim faaliyetleri dahil olmak üzere her konuda bilgi iletişimi ve gerekli katkıların oluşması için çaba harcamak ve KOAH tanı ve tedavileri konusunda toplumu bilgilendirmektir.

hbspc.com - bahis siteleri