KOAH’ta balon tedavisi ‘balon’ çıktı. Prof.Dr. Mecit Süerdem röportajı

08 Eylül 2022

KOAH’ta balon tedavisi ‘balon’ çıktı

KOAH Hastaları Derneği Başkanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, KOAH hastalığında ‘Balon Tedavisi’ diye bir tedavi şeklinin olmadığını belirtiyor. Süerdem, 'Balon, KOAH’da en çok etkilenen nefes borularının ucunda yer alan küçük havayollarına ulaşamaz. Balon ancak ulaşabildiği nefes borularını geçici olarak genişletilebilir ve birikmiş balgam temizlenebilir' dedi.

Son yıllarda yazılı ve görsel medyada kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kısa adıyla KOAH’ın balon tedavisi ile tam olarak iyileştirildiği, hastaların kurtulduğu ve hatta daha da ileri gidilerek akciğer kanseri ihtimalinin sıfırlandığı haberleri yer alıyor. İlk balon tedavisinin ülkemizde başlatıldığı ve sonradan pek çok ülkede uygulamanın yaygınlaştığı da haberler içinde belirtiliyor. Ancak KOAH tedavi rehberlerinde, böyle bir tedavi alternatifi yer almadığı gibi iddia edilenin aksine bu metod sadece ülkemizde ve sadece birkaç özel hastanede uygulanıyor. 'Rezektör balon yöntemiyle' bronş içi temizliğin yapıldığı ve bu işlem sonrasında hastaların daha rahat nefes aldığı iddia ediliyor. Ancak bu kesin bir tedavi yöntemi değil. İhtiyacı halinde tekrarlanması gerekebiliyor. Ayrıca her KOAH hastasına yapılamıyor.

Yabancı hekimler değerlendirmeye gerek duymadı

Akciğer hastalıkları alanında tanınmış bilim insanlarından olan Alman doktor J.F. Herth Felix ve arkadaşlarının bu yıl yayınlanan ve KOAH’ta yeni tedavi uygulamalarını konu alan makalelerinde, bu metodun sadece Türkiye’de uygulandığı vurgulandı. Ayrıca balon tedavisinin faydalı ve zararlı etkilerini araştıran çalışmalar olmadığı için değerlendirmeye gerek duymadıklarını da belirtiyorlar.

 

 

‘Sadece birikmiş balgam temizlenebilir’

“KOAH’ta balon tedavisinin, akciğer kanseri riskini önlediği iddiasını sözün bittiği yer olarak kabul ediyor ve bunu tartışmayı bile gereksiz buluyorum” diyen KOAH Hastaları Derneği Başkanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, yöntemi ve neden KOAH’ın tedavisinde yeri olmadığını halktv.com.tr’ye şu sözlerle anlattı:

“Ucunda bir balon bulunan kateter, endoskopik yöntem ile çapı 3 mm olan nefes borularına kadar ilerletiliyor. Balon şişirilerek nefes boruları genişletilmeye ve kazıma işlemi yapılarak sekresyonlar azaltılmaya çalışılıyor. KOAH, çapı 1 milimetreden çok daha küçük olan havayollarının bir daha düzelmeyecek şekilde bozulması ve alveol olarak isimlendirilen hava keseciklerinin duvarlarının yırtılması ile karakterize bir hastalıktır. Dolayısıyla balon nefes borularının en ucunda yer alan küçük havayollarına ulaşamaz. Balonun ulaşabildiği nefes boruları geçici olarak genişletilebilir ve birikmiş balgam temizlenebilir. Duvarları yırtılmış olan hava keseciklerinin tamiri ise herhangi bir tedavi ile asla mümkün değil. Sonuç olarak balon uygulamasının KOAH’ı tedavi etmesi söz konusu olamaz. Diğer yandan balonun nefes boruları içinde yaptığı kazıma işlemi ile yaratacağı tahribatın uzun sürede ortaya çıkaracağı zararlı etkileri bilemiyoruz. KOAH’ta balon tedavisinin tüm etkilerini belirlemek amacıyla etik kurullardan onaylar alınarak nitelikli, çok hasta katılımlı ve uzun süreli klinik, histolojik ve patolojik çok sayıda bilimsel çalışmalar yapılması ve bu çalışmaların uluslararası hakemli dergilerde yayınlanması gerekiyor. Bilimsel veriler ile tedavinin yararları gösterilmeden, sadece metodu uygulayanların iddiaları ve medya reklamları ile yüksek bedeller karşılığında bu yöntemin uygulanması etik değil.”

KOAH nedir?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kısa adıyla KOAH başta sigara dumanı olmak üzere zararlı gazların ve tozların solunması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Önemli belirtileri öksürük, balgam çıkarmak ve nefes darlığıdır. Erken evrede teşhis edilir ve risk faktörlerinden uzaklaşılır ise tedavi edilebilir. İleri evrede tedavi edilemez bir hastalıktır. Kullanılan ilaçlar sadece şikayetleri azaltabilir. KOAH, sinsi ilerleyen ve genellikle erken evrede teşhis edilemeyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Toplumda KOAH farkındalığını artırmak amacıyla KOAH Hastaları Derneği kuruldu.