Dünya KOAH Günü Basın Bildirisi

17 Kasım 2021

KOAH Hastaları Derneği 23 Ocak 2015 tarihinde kuruldu. Derneğin temel amaçları; toplumda KOAH farkındalığını artırmak, KOAH tanısı alan hastaların eğitimlerine yardımcı olmak ve hastalar arasında dayanışma ve iletişim ortamını hazırlamaktır. Derneğimiz KOAH alanında kurulmuş olan ilk hasta derneğidir.

Akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı ile kendisini gösteren KOAH, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı isminin kısaltılmasıdır. KOAH dünyada milyonlarca insanı tehdit eden küresel bir halk sağlığı sorunudur. KOAH prevalansı ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar gösterir. KOAH sıklığının 40 yaş üstü popülasyonda gelişmiş ülkelerde ortalama olarak %7, gelişmekte ve gelişmemiş ülkelerde %10-15 oranlarında olduğu kabul edilmektedir. Hastaların yaklaşık üçte ikisi erken tanı almadığı için gerçek prevalans değerleri bilinmemektedir. KOAH, kalp damar hastalıkları ve inmelerden sonra üçüncü en sık ölüm nedenidir. KOAH, tedavi giderleri ve iş kaybı ile ülkelerin sağlık harcamaları içinde büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır.

En sık tütün ve tütün ürünleri kullanımı olmak üzere, ısınmak ve yemek pişirmek amacıyla yakılan odun, çalı, kömür ve tezek gibi organik maddelerin dumanı ile iş yerlerinde zararlı gazların ve tozların solunması KOAH nedenleridir. Erken dönemde tanı alan hastaların risk faktörlerinden uzaklaşması ile hastalığın ilerlemesi önlenebilir. KOAH erken tanısı için basit bir test olan soluk testi, diğer adıyla spirometri yaptırılması yeterli olmaktadır.

2002 yılından bu yana her yıl kasım ayında dünya genelinde KOAH günü etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu yıl 17 Kasım Dünya KOAH Günü olarak belirlenmiştir. Derneğimiz topluma yönelik olarak hastalığın önlenebilir olduğuna dikkat çekmek amacıyla, Dünya KOAH Günü sloganı olarak ‘KOAH’a karşı çal bir ıslık’ mesajını kullanmaktadır. Bu slogan hastalar için ise ‘KOAH iseniz doğru tedavi ile kaliteli yaşayabilirsiniz” anlamı taşımaktadır.

KOAH Hastaları Derneği Yönetim Kurulu