OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

10 Eylül 2021

 

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
KOAH HASTALARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

KOAH Hastaları Derneği olağan genel kurulunun, 24 Eylül 2021 cuma günü saat 14:00’de Emek mahallesi 29.sokak 18/3 Çankaya adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 20 Ekim 2021 çarşamba günü saat 18:00’de Atatürk Orman Çiftliği Emniyet mahallesi yeni çiftlik caddesi no:2 Yenimahalle adresinde aynı gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının duyurulmasına karar verilmiştir.


KOAH HASTALARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM: 

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve ibrazı
  4. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve raporun ibrazı
  5. Yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi
  6. Dilek ve temenniler,
  7. Kapanış.