15 Kasım 2017 Dünya KOAH Günü'nde Basın Toplantısı Düzenlendi

20 Kasım 2017

Dünya Sağlık Örgütü her kasım ayının üçüncü çarşamba gününü Dünya KOAH Günü ilan etti. Bu günde ve hatta tüm kasım ayı içinde tüm dünyada KOAH'ın bilinilirliğini artırmak, hastalığın risk faktörleri, erken tanısı ve daha iyi tedavi edilmesi hakkında bilgi vermek amaçlı değişik etkinlikler yapılmaktadır. Basın toplantısında KOAH'ın en önemli nedeni olan tütün ürünleri kullanımı dışında kırsal bölgede ısınmak ve yemek pişirmek amaçlı kullanılan biyoyakıtlar olarak isimlendirilen odun, çalı, odun kömürü ve tezek gibi maddelerin yanmasıyla açığa çıkan dumanın solunmasının ve büyük şehirlerdeki hava kirliliğinin de KOAH'a neden olabileceği üzerinde durduk. Ayrıca KOAH'ın sadece erkek hastalığı değil gittikce artan oranda kadınlarda da görüldüğünü vurguladık.