KOAH Hastaları Derneği 18 Kasım 2015 Dünya KOAH Günü Basın Bildirisi

18 Kasım 2015

23 Ocak 2015 tarihinde merkezi Ankara’da bulunan KOAH Hastaları Derneği kuruldu.  Derneğin temel amaçları; dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak, KOAH tanısı alan hastalar arasında yardımlaşma ve iletişim ortamını hazırlamak, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve akciğer sağlığına yönelik eğitim faaliyetleri dahil olmak üzere her konuda bilgi iletişimi ve gerekli katkıların oluşması için çaba harcamak ve KOAH tanı ve tedavileri konusunda toplumu bilgilendirmektir.

Akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı nefes darlığı ile kendisini gösteren ve küresel bir halk sağlığı sorunu olan, KOAH kısaltması ile isimlendirilen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı dünyada milyonlarca insanı tehdit ediyor. 40 yaş üstü popülasyonda KOAH sıklığı %10-15 oranlarında kabul edilmektedir. KOAH, kalp damar hastalıkları ve inmelerden sonra üçüncü en sık ölüm nedenidir ve tüm dünyada toplam 250-300 milyon KOAH hastası olduğu tahmin edilmektedir. KOAH; tedavi giderleri ve iş kaybı  ile ülkelerin sağlık harcamaları içinde büyük  bir ekonomik yük oluşturmaktadır.

En sık tütün ve tütün ürünleri kullanımı olmak üzere, ısınmak ve yemek pişirmek amacıyla yakılan organik maddelerin (odun, çalı, kömür, tezek,vb) dumanı ile iş yerlerinde irritan maddelerin solunması önemli KOAH nedenleridir. KOAH hastalarının üçde ikisi ancak hastalığın geç dönemlerinde tanı almakta ve tanı almış olan hastaların da ancak yarısı doğru tedavi edilmektedir. Erken dönemde tanı alan hastaların risk faktörlerinden uzaklaşması ile hastalığın ilerlemesi önlenebilir. KOAH tanısı için basit bir test olan soluk testi, diğer adıyla spirometri yaptırılması yeterli olmaktadır.

2002 yılından bu yana her yıl kasım ayında dünya genelinde KOAH günü etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu yıl 18 Kasım Dünya KOAH Günü olarak belirlenmiştir. Son 3 yıldır Dünya KOAH Günü sloganı olarak ‘Çok Geç Değil’ mesajı verilmektedir. Bu pozitif mesaj bu yıl halk, hastalar ve doktorlar için özelleştirilmiştir. Halk için ‘Semptomları olan fakat KOAH tanısı almamış kişilerin doktoruna spirometri yaptırmasını söylemek için geç değil’ mesajı verilmektedir. KOAH hastaları için ‘KOAH iseniz yaşamak ve aktif bir hayat için geç değil’ teması işlenmiştir. Doktorlara yönelik ‘KOAH hastalarıyla ilgileniyorsanız, hastanızın daha iyi nefes almasına yardımcı olmak için geç değil’ teması kullanılmıştır. Bu üç tema KOAH’da tanı, tedavi ve yaşam alanında daha yapılacak çok şeylerin olduğunu ifade etmektedir.

İşte bu düşünceden hareketle göğüs hastalıkları uzmanlarının meslek örgütü olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) destekleri ile KOAH Hastaları Derneği kuruldu. Bu dernek KOAH alanında kurulmuş olan ilk hasta derneğidir. Derneğimizi güçlendirecek kişiler, sivil toplum örgütleri ve kurumların desteklerini almak temennisi ile saygılarımızı sunuyoruz.

KOAH Hastaları Derneği Yönetim Kurulu