KOAH Hastaları Derneği 16 Kasım 2016 Dünya KOAH Günü Basın Bildirisi

16 Kasım 2016

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) önemli bir küresel halk sağlığı sorunudur. Tütün bağımlılığı ve ısınmak, yemek pişirmek amacıyla biyoyakıt kullanılmasına bağlı olarak gelişen KOAH; akciğerlerdeki hava yollarının daralması ile kendini gösteren önlenebilir kronik bir hastalıktır. Tüm dünyada 300 milyon KOAH hastası ve değişik coğrafyalarda farklılıklar olmasına rağmen 40 yaş üstü popülasyonda ortalama olarak her 10 kişiden birisinin KOAH’lı olduğu kabul edilmektedir. KOAH günümüzde kalp hastalıkları ve inmelerden sonra üçüncü en sık ölüm nedenidir. Hastalığın sinsi ilerlemesi nedeniyle hastaların çoğu ileri evrelerde tanı almakta ve bu gecikme hastalık tedavisini imkansız hale getirmektedir. Ülkemizde yüksek sigara içme oranları ve kırsalda biyoyakıtın bilinçsizce kullanılması nedenleriyle, KOAH sık görülen ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Küresel Girişimi (Global Initiative of Obstructive Lung Diseases – GOLD) tarafından her yıl kasım ayının üçüncü çarşamba günü, KOAH hastalığı farkındalığını artırmak ve hastaların daha iyi sağlık hizmeti almalarını sağlamak konularında toplumu bilgilendirmek amaçlı Dünya KOAH Günü olarak ilan ediliyor. Bu amaçlarla elliden fazla ülkede tüm kasım ayı içine yayılan değişik etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu yıl Dünya KOAH Günü sloganı “Bilerek Nefes Al” olarak belirlendi. Bu slogan KOAH tanı, tedavi ve korunması ile ilgili bilgilerin toplum tarafından bilinmesinin gerekli olduğunu ifade etmektedir.

KOAH hakkında toplumun bilgi düzeyini, üyeler arasında dayanışmayı ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amaçlarıyla yönetim kurulunu hastaların oluşturduğu KOAH Hastaları Derneği kuruldu. Derneğin kuruluş aşamasında, göğüs hastalıkları uzmanlık derneği olarak 1970 yılında kurulmuş olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği TÜSAD’ın önemli desteği alındı. KOAH hastalığının özellikleri, riskleri, tanısı ve tedavisi konularında çok zengin içerikli bir eğitim web sitesi oluşturma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece günlük hasta sayıları yüksek olan hekimlerimiz, KOAH hastalarına hastalıkları hakkındaki bilgilere ulaşabilmeleri için web sitemizi önereceklerdir. Daha sonraki aşamada ise hastaların sorunlarını iletebilecekleri ve sağlık profesyonellerinden destek alabilecekleri bir iletişim ve dayanışma ortamı yaratma amacındayız.

KOAH Hastaları Derneği Yönetim Kurulu