KOAH Hastaları Derneği Genel Kurul İlanı

21 Şubat 2018

OLAĞANGENEL KURUL İLANI
KOAH HASTALARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

KOAH Hastaları Derneği olağan genel kurulunun, 12 Mayıs 2018  cumartesi günü saat 14:00’de Emek mahallesi 29.sokak 18/3 Çankaya adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 26 Mayıs 2018 cumartesi  günü saat 14:00’de yine  Emek mahallesi 29.sokak 18/3 Çankaya adresinde aynı gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının duyurulmasına karar verilmiştir.

KOAH HASTALARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM: 

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve ibrazı
  4. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve raporun ibrazı
  5. Yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi
  6. Dilek ve temenniler,
  7. Kapanış.